ความรู้รอบตัว-โลก (Earth)

โลก (Earth)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Earth

 

โลก เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 240,000,000 กิโลเมตร เป็นอันดับที่ 3 ทำให้มีอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพิชและสัตว์ ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังยืนยันว่าโลกเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ โลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้านปีก่อน มีลักษณะเป็นวงรีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,756 กิโลเมตรเปลือกนอกของโลกเป็นหินแข็งหนาประมาณ 50 กิโลเมตร ส่วนแกนกลางชั้นนอกเป็นของเหลวร้อน และแกนกลางชั้นในเป็นของแข็งสวนใหญ่เป็นเหล็ก มีลักษณะการโคจรหมุนรอบตัวเอง 24 ชั่วโมง โคจรรอบดวงอาทิตย์ 365 วัน แกนโลกจะเอียง 23.5 องศา มีดาวบริวาร 1 ดวง คือ ดวงจันทร์