คณะราษฎร

 

คณะราษฎร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คณะราษฎร

คณะราษฏรเป็นกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนพ.ศ 2475 ประกอบด้วยนายทหารและพลเรือน การก่อตั้งคณะราษฎรเริ่มต้นจากกลุ่มคนเพียง 7 คน ได้แก่ นายร้อยโทแปลก พิบูลสงคราม หรือ จอมพลแปลก ต่อมาได้รับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย นายร้อยโทประยูร ภมรมนตรี นายร้อยตรีทัศนัย ภักดี นายตั้ว ลพานุกรม หลวงสิริราชไมตรี นายแนบ พหลโยธิน และนายปรีดี พนมยงค์ มีการประชุมครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ 2469 ที่หอพักแห่งหนึ่งบริเวณถนนซองเมอราต์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใช้เวลานานถึง 5 วัน และมติสำคัญที่นายปรีดี พนมยงค์เป็นหัวหน้าราษฎรที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยยึดหลัก 6 ประการได้แก่

  1.  รักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในการเมือง ในทางศาลและในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง
  2. รักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดลงให้มาก
  3. บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยทางรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
  4. ให้ราษฎรมีสิทธิ์เสมอภาคกัน
  5. ราษฎรมีเสรีภาพที่ไม่ขัดหลัก 4 ประการดังกล่าวแล้ว
  6. ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

ผู้เข้าร่วมก่อการกับคณะราษฎรได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

D1  ผู้เข้าร่วมกับคณะราษฎรก่อนการลงมือยึดอำนาจมีจำนวน 99 คน แบ่งเป็นสายทหารบก 32 คน มีนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้าสายและหัวหน้าคณะราษฎรและนายทหารสำคัญหลายคน อาทิ นายพันโท พระประศาสน์ พิทยายุทธ หลวงแปลก พิบูลสงคราม สายทหารเรือ 21 คน มีนายนาวาตรีหลวงสินธุ สงครามชัย เป็นหัวหน้าสาย และสายพลเรือน 46 คน มีหลวงประดิษฐ์มนูญธรรมหรือนายปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้าสาย

D2 เป็นกลุ่มบุคคลที่จะได้รับคำชักชวนหลังจากยึดอำนาจแล้ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญของคณะราษฎรต่อไป และ D3 เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับคำชักชวนในวันยึดอำนาจถือเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนคณะราษฎรในระหว่างที่คณะราษฎรดำเนินการอยู่นี้

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่แล้ว แต่ได้รับการทัดทานจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์ และที่ปรึกษาชาวต่างประเทศด้วย จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน การก่อการของคณะราษฎรได้มีการเลื่อนถึง 7 ครั้ง จนในที่สุดคณะราษฎรได้เลือกวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2475 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะราษฎรได้ดำเนินการสำเร็จโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้มีพระราชประสงค์เช่นนั้น และทรงยอมรับความเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *