ไฮน์ริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ (Heinrich Rudolph Hertz)

ไฮน์ริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ (Heinrich Rudolph Hertz)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Heinrich Rudolf Hertz

 

ไฮนริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมนี เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ุ พ.ศ.2400 ที่ประเทศเยอรมนี เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน สาขาวิชาฟฟิสิกส์ เมื่อจบการศึกษาเขาได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยคีล สอนวิชาทฤษฎีฟิสิกส์ ในระหว่างนี้เขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามทฤษฎีของเจมส์ คลาร์ก แมกเวลล์โดยการนำขดลงด 2 ขด โดยขดแรกมีหน้าที่เปลี่ยนกรกะแสไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และขดที่สองมีหน้าที่รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีการส่งกระแสไฟฟส้าจากาขดลวดหนึ่งไปอีกขดลวดหนึ่งทำให้เกิดคลื่่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างขดลวดที้งสอง เครื่องมือที่เฮิรตซ์ใช่ในการทดลองครั้งนี้ถือเป็นเครื่องรับส่งคลื่นแม่เหล็๋กไฟฟ้าระหว่างขดลวดทั้งสอง เครื่องมือที่่เฮิรตซ์ใช้ในการทดลองครั้งนี้ถือเป็นเครื่องรับส่งเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องแรกของโลกเขาได้ทำการทดลองต่อมาจนสามารถเครื่องที่ส่งคลื่นวิทยุได้เป็นผลสำเร็จแต่ยังไม่ได้นำไปพัฒนาต่อเขาก็เสียชีวิตเสียก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาจึงได้ตั้งชื่อหน่วยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือความถี่ของคลื่นวิทยุตามชื่อของเขาว่า เฮิรตซ์ (Hertz) โดยคลื่น 1 เฮิรตซ์ มีค่าเท่าากับ 1 ไซเกิลต่อวินาที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *