พระบรมราโชวาทของ ร.9-เป้าหมาย, ความคิดริเริ่ม

Image result for goal

ใช้ความสามารถและความรอบคอบในการไปให้ถึงจุดหมาย

“…การจะไปให้ถึงจุดหมายต้องใช้ความสามารถและความรอบคอบระมัดระวังมาก ตั้งแต่เริ่มต้นตลอดไปจนถึงที่สุดแรกเริ่มก็ต้องพิจารณาหาทางที่่ถูกและที่เหมาะที่สุดเป็นทางเดิน เมื่อไปถึงทางแยกทางร่วม จะเดินไปได้เป็นสองทาง สามทาง ก็ต้องใช้ความรู้ความฉลาดตัดสินว่าควรจะเลือกไปทงไหนจึงจะสะดวก ปลอดภัยไปถึงที่หมาย…”

 


 

Image result for ความคิดริเริ่ม

 

ความคิดริเริ่มเกิดจากพื้นฐานความรู้ที่ชัดเจนและความคิดที่เป็นระบบ

“…ก่อนที่ความคิดริเริ่มในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะเกิดขึ้น บุคคลจะต้องมีความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางในเรื่องนั้น ๆ เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งยังต้องมีความคิดพิจารณาที่ดี มีระบบ มีหลักเกณฑ์ และเหตุผลพร้อมอยู่ด้วย

“เมื่อได้นำความรู้กับความคิดพิจารณานั้น มาประสานกันเข้าอย่างถูกถ้วนพอเหมาะพอดี จึงจะสามารถสร้างความคิดใหม่ที่พร้อมมูลด้วยสาระและหลักการ อันเรียกว่าความคิดริเริ่มขึ้นมาได้ สำหรับใช้เกื้อกูลการปฏิบัติบริหารงาน…”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *