พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เมตตา

ไม่เบียดเบียน

“…แต่ละคนต้องปฎิบัติงานของตน

ด้วยความเข้มแข็งที่สุดโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น

แล้วพยายามร่วมมือกัน ถ้าเห็นอะไรสิ่งใด

ที่ไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบปราม

หรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง

มิใช่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัว

แล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบาย

หรือความไม่ดีความทุกข์ของผู้อื่น…”

(พระราชดำรัส ในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย วันที่ 8 ธันวาคม 2511)


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปัญญา

พิจารณาด้วยปัญญา

“…ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น

ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร

ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบ

ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต

ถือเอาประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดประสงค์สำคัญ

จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ

ให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้…”

พระราชดำรัส

ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน

10 มีนาคม 2512

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *