ประเภทของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุนรวม

 

Related image

 

กองทุนรวม แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. กองทุนปิด คือ กองทุนรวมประเภทนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดีผู้ถือ หน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปซื้อขายในตลาดรองที่หน่วยลงทุนนั้นไปจดทะเบียนอยู่ แต่หากหน่วยลงทุนไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดรองใดๆเลย บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่รับซื้อขายหน่วยลงทุน Market Maker เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน

2. กองทุนเปิด คือ กองทุนรวมประเภทที่เปิดให้มีการจำหน่ายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือโดยผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเวลาที่กำหนดไว้ในโครงกา รเช่น เดือนละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรือทุกวันทำการเป็นต้น การลงทุนในกองทุนรวมนั้นแม้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนมือใหม่ แต่การลงทุนในกองทุนรวมก็มีความเสี่ยงเพราะกองทุนรวมก็คือการฝากเงินให้ผู้อื่นลงทุนแทนเรา หากสถานการณ์ในตอนนั้นไม่เหมาะกับการลงทุนในรูปแบบกองทุนนั้น การเลือกลงทุนกองทุนก็จะได้รับความเสี่ยงตามไปด้วย ยิ่งในยามที่เศรษฐกิจของโลกและของประเทศมีปัญหา ความเสี่ยงในการลงทุนกองทุนรวมจะเพิ่มมากขึ้น แต่ภาวะเศรษฐกิจปกติหรือหากเลือกสถาบันการเงินหรือผู้บริหารกองทุนที่ได้มาตรฐาน กองทุนรวมถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย วิธีการเลือกสถาบันการเงินที่ได้มาตรฐานต้องพิจารณาเป็นประสบการณ์บริหารและดูสถิติการปันผลในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ว่าสถาบันเคยบริหารกองทุนให้ผ่านวิกฤตหมายอย่างไร และใช้โอกาสได้ดีแค่ไหนในสภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น การตรวจสอบข้อมูลของผู้บริหารกองทุนก็เป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องดูประวัติของผู้บริหาร เพราะบุคคลกลุ่มนี้จะนำเงินของเราไปลงทุน ต้องดูว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือไม่ เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ หนังสือชี้ชวนกองทุนรวมที่บริหารได้ดีส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และมีความเสี่ยงน้อย อีกทั้งผู้ลงทุนสามารถลงทุนจำนวนเท่าใดก็ได้จึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจของผู้เกษียณอายุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *